Μπαρα ανακοινωσεων (GR)

ΕΣΠΑ Λογότυπο

Πολιτική Ασφάλειας Των Τροφίμων

Η εταιρεία «BRANDA Ε.Π.Ε.» λειτουργεί στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων με κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα το εμπόριο τροφίμων και την επεξεργασία, συσκευασία και διανομή, μπαχαρικών, μιγμάτων μπαχαρικών, βοτάνων και αρωματικών φυτών, ξηρών καρπών.

Η Διοίκηση της εταιρείας BRANDA Ε.Π.Ε Ε έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων της. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για την παροχή στους καταναλωτές ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών που να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία, έτσι όπως αρμόζει στη θέση και το καλό όνομα της εταιρείας στην αγορά.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία «BRANDA Ε.Π.Ε» έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων HACCP, βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2018. Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας «BRANDA Ε.Π.Ε», συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
  • Να παράγει, να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα δίνεται στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας αυτών.
  • Να ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτά.
  • Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση, και επαγγελματική επάρκεια στο προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.
  • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητα της και να υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους
  • Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.

Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της εταιρείας. Επιδίωξη της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.

01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

 

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Top Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο